شیزن برندده تندیس و لوح زرین از ولین دوره مسابقات صادراتی ایران
...
صندلی اپراتوری
...
صندلی مدیریتی مدل O2
محصول جدید شیزن با طراحی ارگونومیک باعث شده راحتی این صندلی به خوبی در زمان استفاده حس بشه. ...